10. Međunarodni bijenale umetnosti minijature

Otvaranje ove značajne međunarodne izložbe predviđeno je za Dan opštine Gornji Milanovac - 23. april 2010. godine.

Mesto otvaranja Bijenala je Moderna galerija Kulturnog centra, Trg kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac.

Postavka izložbe će trajati najmanje dva meseca.

Na ovoj izložbi Slobodan Amanović učestvuje sa radom "Reciklaža života".

Zvanični sajt: http://biennial.kcgm.org.rs/