3. Međunarodna izložba u Majdanpeku - "Umetnost u minijaturi".

Svečano otvaranje izložbe je u subotu, 15. septembra 2012. u 19h u Centru za kulturu Majdanpek, ulica Svetog Save 12. Izložba će biti otvorena do 19. oktobra 2012.

Kao srpski centar za oblikovanje i izradu zlatnog i srebrnog nakita, Majdanpek poseduje dugu umetničku tradiciju. Prvi rudnici bakra otvoreni su još u Bronzano doba. Stari Grci pronalaze zlato u reci Pek i ispiraju ga. Ta se tradicija održala do danas...

Izloženi radovi su dvodimenzionalni (7,5 x 10 cm) ili trodimenzionalni (10 x 10 x 10 cm maksimum). Umetnost u minijaturi je podeljena na pet sekcija: 1. slikarstvo, crtež i grafika 2. skulptura 3. keramika 4. dizajn nakita 5. digitalna umetnost i umetnička fotografija.

Selektovani radovi dolaze iz 28 zemalja sveta.

Učesnik na ovoj izložbi u kategoriji digitalna umetnost i umetnička fotografija je i Slobodan Amanović sa radom Optička varka u Beogradu 7,5 x 10 cm.