11. Međunarodni bijenale umetnosti minijature

Mesto otvaranja Bijenala je Moderna galerija Kulturnog centra, Trg kneza Mihaila 1, Gornji Milanovac
21. april 2012. u 13 sati.

Postavka izložbe će trajati najmanje dva meseca.

Učesnik na ovoj izložbi biće i Slobodan Amanović sa radom Plava grobnica (Vido 1) 10cm x 10cm, tempera na staklu.

Zvanični sajt: http://biennial.kcgm.org.rs/cms/